Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Konkurs

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Shkencave Juridike, nga lëmit: E drejta penale (50804) dhe Kriminologjia (50826);

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Shkencave Politike, nga lëmit: Metodologjia dhe teoria në shkencat politike (50709) dhe Politika publike (50710);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Menaxhimit publik dhe Administrata, nga lëmit: Administrimi publik (50901) dhe Shërbimet publike (50902);

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Informatikës, nga lëmit: Algoritmet (11007) dhe Përpunimi i gjuhëve natyrale (11011);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Informatikës, nga lëmit: Gjuhë programore dhe sisteme (11003) dhe Algoritmet (11007);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+