Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Drejtësisë

Universiteti i Evropës Juglindore shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Docent i titulluar

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Docent i titulluar në fushën e sigurisë, nga lëmi: teoria e përgjithshme kriminalistike (51600) dhe metodologjia kriminalistike (51601);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+