COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e teknikave kompjuterike dhe informatikës, nga lëmi: Gjuhët dhe teknologjitë e programimit (21201) dhe Inxhinieri softuerësh (21208);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+