Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar [Menaxher Operativ]

Please check details in Albanian and Macedonia language.

Afati i dorëzimit të CV – së dhe letër interesi është 10 ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.

Konkursi është i shpallur nga 07.05.2018 deri më 17.05.2018

Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet e-mailit: jobs@seeu.edu.mk

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+