Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I DREJTËSISË

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e së drejtës ndërkombëtare;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+