Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore për lëndë nga lëmia e së Drejtës Penale; FAKULTETI I ADMINISTRIMIT PUBLIK DHE SHKENCAVE POLITIKE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha e Ekonomisë dhe Ekonometri; FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Menaxhmentit dhe Menaxhmentit strategjik; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Ndërmarësisë dhe Menaxhmentit; Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha e Financave dhe Kontabilitetit; FAKULTETI I SHKENCAVE DHE TEKNOLOGJIVE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e Shkencave Kompjuterike;

Google+