COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Neda Radosavlevikj

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : n.radosavleviq@seeu.edu.mk
Adresa : Illindenska bb
Telefoni : +389 44 356 288
Celulari : +389 07 398 453
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
French
B2 - Upper Intermediate
Spanish / Castilian
B2 - Upper Intermediate
Albanian
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Jan 2012 - Mar 2019: PhD in English language teaching
  Faculty: Philological Faculty
  Cyril and Methodius, Skopje
  Specialty: Methodology
  Thesis: "Ph.D dissertation: “Implementing Blended learning approach in Higher Educational institutions in The Republic of Macedonia”"

 • Jan 2007 - Oct 2009: Master of Arts in English language teaching
  Faculty: Language Centre
  South East European University, Tetovo
  Specialty: Education
  Thesis: "MA Implementing an Extensive reading approach by using graded readers"

 • Oct 1995 - Sep 2001: B.A English language and literature
  Faculty: English language and literature
  Philological Faculty Blaze Koneski - Skopje, Skopje
  Specialty: Education- Teaching

Publikimet

 • Artan Limani. Talking About Learning, The Language Center Bulletin, South East European University. In Talking About Learning, The Language Center Bulletin, South East European University. Tetovo, 4 / 2011. ISBN ISSN 1857- 7555. (Download)

 • Language Centre. Current Trends in ELT. In Implementing Extensive reading approach in ELT classes, pp. 173-206. SEEU, Tetovo, Macedonia, 4 / 2010.

 • Language Centre. Writing Handbook. In Writing Handbook, pp. 1-22. SEEU, Tetovo, Macedonia, 12 / 2009.

Përvoja e punës

 • Oct 2004 - Present : Senior Lecturer
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Language Centre
  Main responsibilities: 2004-2009 Teaching Basic English skills ( Level-Level4), Academic English and ESP-CST courses. 2005-2007 Pilot program (English+ Computer Technology +Methodology) Indiana University. 2007-2009 M.A in English language teaching 2011- JFDP Fellowship -

 • Sep 2003 - Sep 2004: English teacher
  Logos Oxford, Skopje
  Type of business or sector: Private school for foreign languages
  Main responsibilities: Carrying out lessons/courses in all level groups starting from nursery to adults. Attending workshops and seminars organized by Logos Oxford Schools -Greece.

 • Sep 2002 - Oct 2003: English teacher
  Challenge, Skopje
  Type of business or sector: Priavte school for foreign languages- Challenge
  Main responsibilities: Teaching English to all level groups starting from nursery to adults. Responsible for administration and advertisement.

 • Jan 2000 - Sep 2002: English teacher
  Lingvafan, Skopje- Macedonia
  Type of business or sector: Private school for foreign languages - Lingvafan
  Main responsibilities: Teaching English to all level groups, attending workshops and seminars organized by British Council.

Google+