COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Jonuz Abdullai

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : j.abdullai@seeu.edu.mk
Adresa : j.abdullai@seeu.edu.mk
Telefoni : 356123
Faks : 356000
Celulari : 070600047

Arsimimi

 • 1997 - 2003: Doktor i shkencave socio-politike
  Faculty: Universiteti Shën Kirili dhe Metodi
  Në Institutin për kërkime Socio-politike dhe Juridike, Shkup
  Specialty: Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia
  Thesis: "Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia"

 • 1987 - 1991: Magjister i shkencave juridike
  Fakultetin Juridik në Zagreb., Zagreb, Kroaci

 • 1975 - 1979: Politikolog
  Fakulteti i Shkencave Politike,, Beograd, Serbi

Publikimet

 • Jonuz Abdullai, Afrim Tresi, Kujtim Ramadani. Non-formal education a tool for reducting the transition obstacles . In Procedia - Social and behavior Sciences . Barcelona, Spain , 9 / 2012.

 • Jonuz Abdullai, Kujtim Ramadani. Globalization and the methamorfosis of identity. In Identity in th era of globalization and europeanization, pp. 145 - -160. Institute for sociological and juridical research, Skopje Macedonia, 8 / 2012.

 • Jonuz Abdullai, Afrim Tresi and Kujtim Ramadani. Non-formal education - a tool for reducing the transition obstacles. . In In 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012). In 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012), Barcelona, Spain, 4 / 2012.

 • jonuz Abdullai, Luan Sinani. Political culture and policy-making after the fall of comunism in Macedonia. In After comunism. . Universitatea din Craiova, 3 / 2012.

 • Jonuz Abdullai. Changing the process of selection in improving civil servants professionalization. In Contemporary management chalenges and the organization sciences. BAS , Skopje Macedonia, 2012.

 • Jonuz Abdullai, Kujtim Ramadani. The Southeast European University – a university of the future. In The Challenges of Education Policy, pp. 91-99. Konrad Adenauer Stiftung, Skopje, Macedonia, Skopje, Macedonia, 3 / 2011. ISBN 1409-9853.

 • Jonuz Abdullai. The SEEU - a university of the future. In Politicka Misla. Politicka misla, 2011.

 • Jonuz Abdullai, Demush Bajrami. Kultura politike dhe Maqedonia. In Perfaqesimi dhe pjesmarja politike ne Maqedoni. Instituti per demokraci dhe zhvillim, 2011.

 • Jonuz Abdullai. Politika dhe politikat publike. 2010. ISBN 9789989866821.

 • Jonuz Abdullai. Hulumtuesit shqiptar si pjese e shkences boterore. In Hulumtuesit shqiptar si pjese e shkences boterore. Alb Shkenca, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Zhvillimi i qendrueshem dhe sfidat e Bashkimit Evropian. In Zhvillimi i qendrueshem dhe sfidat e Bashkimit Evropian. Marin Barleti, Tirane 2010, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Dinamika e integrimit te Familjes Evropiane me inkluzionin Socia. In Dinamika e integrimit te Familjes Evropiane me inkluzionin Socia. Tiranë, 2010.

 • Jonuz Abdullai, Agron Rustemi, Cvetko Smilevski, Veli Kreci. Cilesia e sherbimeve publime ne komunene e Tetoves. In Cilesia e sherbimeve publime ne komunene e Tetoves. SEEU, 2010.

 • Jonuz Abdullai. Sfidat politike, ekonomike dhe sociale ne vendet e Ballkanit dhe procesi i integrimeve Evropiane.. In vendet e Ballkanit dhe procesi i integrimeve Evropiane.. 2009.

 • Jonuz Abdullai. Ndryshimet Sociale dhe Tranzicioni. Publikimi UEJL 2008, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Arsimi jo-formal në R. e Maqedonisë. In Arsimi jo-formal në R. e Maqedonisë. Triagolnik, Shkup 2008, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Sundimi i së Drejtës dhe reformat në administrtën publike. In qendra për punë Këkimoro-shkencore pranë UEJL . UEJL, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Proceset Eurointegruese në R. e Maqedonisë. In qendra për punë Këkimoro-shkencore. UEJL, 2008.

 • Jonuz Abdullai. Ndikimi i arsimit Jo-formal në zhvillim dhe papunsi. In Konferenca regjionale e politikës rinore dhe pjesmarjes së tij në të. Sarajevë . Konferenca regjionale e politikës rinore dhe pjesmarjes së tij në të. Sarajevë , 2007.

 • Jonuz Abdullai. Demokracija në Kohën e Tranzicionit. In Lëvizja Evropiane-Shkup. Lëvizja Evropiane-Shkup, 2006.

 • Jonuz Abdullai. Procesi i privatizimit: pengesat, kushtet deficiti në inkuadrimin e RM-së në Unionin Evropian. In Organizuar nga Komiteti i Helsinkit dhe Lëvizja Evropiane e Maqedonisë, Shkup. 2006.

 • Jonuz Abdullai. Zmadhimi i vetëdijes Planetare. In konferenca e 9-të e gjykatësve në Simpoziumin Global Botëror. konferenca e 9-të e gjykatësve në Simpoziumin Global Botëror, 2006.

Përvoja e punës

 • 2003 - Present : Pro-dekan
  SEEU, Tetovë Maqedoni
  Type of business or sector: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Main responsibilities: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike pranë universitetit të EJL.

 • 2006 - 2009: Anëtar Bordi
  Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni
  Type of business or sector: Antar i Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni

 • 2007 - 2009: Kordinator
  SEEU
  Type of business or sector: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Te
  Main responsibilities: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Tetovë, Universiteti i Jonçepingut-Suedi dhe organizatës joqeveritare TRIAGOLNIK, Shkup.

 • 2003 - 2004: Ligjerues
  Këshilli i Evropës Strazbur.
  Type of business or sector: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.
  Main responsibilities: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.

Google+