COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Ismail Zejneli

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : i.zejneli@seeu.edu.mk
Telefoni : +389 44 356 146
Celulari : 070-360-440
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
English
A2 - Elementary
French
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Dec 2001 - May 2005: Doktor i Shkencave Juridike
  Faculty: Juridik
  I Prishtines, Kosove
  Thesis: " Deliktet ne trafikun rrugor ne R.Maqedonise, per periudhen 1991-2000"

Publikimet

 • Thaci, Arsim, Zejneli, Ismail. Extradition in the Light of Legal Solutions in the Republic of Kosovo - Experiences, Challenges. In Extradition in the Light of Legal Solutions in the Republic of Kosovo - Experiences, Challenges, pp. 6. Seeu Review- Tetovo North Macedonia , Tetovo- North Macedonia, 4 / 2021. ISBN 1857-8462.

 • Ismail Zejneli. The challenges of human trafficking, National and International aspects. In The challenges of human trafficking, National and International aspects, pp. 9. Vionet , Shkup- RMV, 2 / 2021. (Download)

 • Ismail Zejneli, . Organized crime as an obstacle to the functioning of the judical system. In Good Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration, pp. 10. Seeu-Tetovo, 4 / 2020.

 • Prof-dr. Ismail Zejneli, . Mediation procedure as a form of dispute settlement between the parties. In Mediation procedure as a form of dispute settlement between the parties, pp. 11. Vizione-Skopje, Skopje, 2 / 2020. ISBN ISSN:1857-9221.

 • Ismail Zejneli, . General overview of alternative procedures in criminal proceedings. In General overview of alternative procedures in criminal proceedings, pp. 8. Justicia/Tetova, Tetova, 9 / 2019. ISBN ISSN: 2545-4927 (Onl. (Download)

 • Ismail Zejneli, . Somme of the challenges in the judicial reforme process. In Somme of the challenges in the judicial reforme process, pp. 11. Nr. 33-2019-Vizione, Skopje, Skopje, 7 / 2019. ISBN ISSN: 1857-9221 (Onl. (Download)

 • Ismail Zejenli, Alba Dumi. 2.The Process of Framework in the Republic Albania and Macedonia, From the Perspective of International Law in the light of the country's accession process to the EU.- Cambridge,sn. In 2.The Process of Framework in the Republic Albania and Macedonia, From the Perspective of International Law in the light of the country's accession process to the EU.- Cambridge,sn, pp. 9. Cambridge,sn, 7 / 2018.

 • Vllado Kambovski& Ismail Zejneli. E drejta Penale. In E drejta Penale-pjesa e pergjithshme, pp. 380. Tetove, 4 / 2018. ISBN 978-608-248-022-0.

 • Ismail Zejneli. Delikuenca e të miturve. In Delikuenca e të miturve, pp. 237. SEA-UNIVERSITY, Tetove, 3 / 2018. ISBN 978-608-248-019-0.

 • Prof.dr.Ismail Zejneli. Criminal Procedural Legislation and respecting of freedom and human rights. In In 4th International Multidisiplinary Scientific Conference &Arts SGEM 2017, pp. 8. SGEM,2017, Albena, Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Prof.dr.Ismail Zejneli. Some features of corruption in countries in transition with specific emphasis on Republic of Macedonia and Republic of Kosovo.. In In 4th International Multidisiplinary Scientific Conference &Arts SGEM 2017, pp. 9. SGEM, 2017, Albena Co,Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Ejup Sahiti& Ismail Zejneli. E drejta e procedurës penale e R.Maqedonisë. In E drejta e procedurës penale e R.Maqedonisë, pp. 410. Shkup, Shkup, 5 / 2017. ISBN 343.1(497.7).

 • Zejneli.I,Dumi,A. Administrative acts and their impaction on development of Albania and Macedonia reforms. In Administrative acts and their impaction on development of Albania and Macedonia reforms, pp. 9. Helsinki, Finlande, 1 / 2017. (Download)

 • Prof. Dr. Ismail Zejneli&PhD Assistant Blerta Arifi. THE MAGNA CARTA LIBERTATUM AND THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW. In the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, pp. 8. SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS,, Albena, Bulgaria, 8 / 2016. (Download)

 • Prof.dr. Ismail Zejneli. SOME OF THE CAUSES FOR DELICTS IN THE ROAD TRAFFIC. In the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, pp. 9. SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS,, Albena, Bulgaria, 8 / 2016. (Download)

 • Ismail Zejneli and Alba Dumi. Environmental Protection of Biodiversity in Macedonia and Albania under Legal Analysis View. In Environmental Protection of Biodiversity in Macedonia and Albania under Legal Analysis View, pp. 8. DAVID PUBLISHING, David Publishing Company www.davidpublisher.com, 3 / 2016. ISBN 2162-5271. (Download)

 • Netkova Bistra, Ismail Zejneli. CEDAW Right of non-discrimination and State Obligations in connection to Trafficking in Women. In Society for Science and Education, pp. 8. Advances in Social Sciences Research Journal , Society for Science and Education, United Kingdom, 1 / 2016. ISBN ISSN 2055-0286. (Download)

 • Ismail Zejneli. Sigurimi i ekzekutimit efikas dhe te efektshem te vendimeve te Gjykates Europiane te te drejtave te njeriut. In Third International Conference obn Business, Law, Administration and Social Science, pp. 8. Tirana Business University, Tirana, Albania, 9 / 2015. ISBN 978-9928-4298-8-9.

 • Ismail Zejneli. The Role Analysis of State Law in Intiating the Bankrupcy Procedure . In 5th International Conference on Humanities and Social Sciences. Rome, Rome-Italy, 9 / 2015. ISBN 9788890-916328.

 • Zejneli, I., Shasivari J, Metaj Stojanova A. Corruption as a form of Organized Crime.. In International Journal of Humanities and Social Science-Vol. 4 No. 2, pp. 8. Publication of work in international scientific , Center for Promoting Ideas (CPI), USA., Los Angeles, CA 90032 USA, 1 / 2014. ISBN ISSN 2220-8488. (Download)

 • Ismail Zejneli. The diverse implications of EU instruments for legal criminality of political reforms in Macedonia and Albania. In The diverse implications of EU instruments for legal criminality of political reforms in Macedonia , pp. 11. Rome, Italy, Volume, no.4, MCSER,Publishing, Rome, italy, 9 / 2013. ISBN 978-8-834677-11-7.

 • Ismail Zejneli. The legal and PoliticalSystem of Republic of Macedonia between the Rule of Ethnos and Demos . In The legal and PoliticalSystem of Republic of Macedonia between the Rule of Ethnos and Demos , pp. 10. MCSER,Rome, Italy,no.5, Rome, Italy, 9 / 2013. ISBN 978-8-834623-52-7.

 • Ismail Zejneli. Siguria ne Kosove dhe reflesionet e saj ne R.Maqedonise. In Siguria ne Kosove dhe reflesionet e saj ne R.Maqedonise, pp. 9. Juridika-, Prishtina, 8 / 2013.

 • Ismail Zejneli. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. In Economic Criminality in Transition Countries- Aspects of the Legal and Economic Analysis, pp. 10. Sapienza Universyti of Rome, Rome, Italy, 3 / 2013. ISBN 2282- 3993.

 • Ismail Zejneli, Jeton Shasivari, Veronika Kareva. Europian Scientific Journal. In The legal aspects of higher education in the Republic of Macedonia and their impications on teaching and learning, pp. 12. "Europian Scientific Institute", , London, United Kingdom, 1 / 2013. ISBN ISSn: 1857-7431.

 • Prof.Ismail Zejneli,. Ndihma juridike pa pagese, obligim moral dhe profesional i Avokateve. In Ndihma juridike pa pagese, obligim moral dhe profesional i Avokateve, pp. 55-64. E dreja, Nr.3-4/2012, Prishtine, Kosove, 12 / 2012.

 • Prof.Ismail Zejneli,. Enlargement relations Albania and Macedonia under European union progress. In Enlargement relations Albania and Macedonia under European union progress, pp. 10. Tirane,2012, Albania,Tirane, 10 / 2012. ISBN ISBN-978-99956-95-25.

 • Ismail Zejneli. Proceedings. In The process of judical reforms and their impact in higher legal education in the Republic of Macedonia, pp. 14. Albanian Institute of Sociologiy(AIS), Vlora-Albania, 10 / 2012. ISBN 9789928-4100-4-7.

 • Prof.Ismail Zejneli,. Educational, mleadership and EU process in Albania and Macedonia, influences in progress standards, International Conference on ICT in Education in Albania, . In Educational, mleadership and EU process in Albania and Macedonia, influences in progress standards, International Conference on ICT in Education in Albania,, pp. 8. Vlore,2012, Albania,2012, 9 / 2012. ISBN ISSN 2304-5442.

 • Prof.Ismail Zejneli,. The menagement of legal policy on the fight against the organized crime in Kosovo and macedonia. In The menagement of legal policy on the fight against the organized crime in Kosovo and macedonia, pp. 10. 9 / 2012. ISBN ISSN:2251-0028.

 • I.Zejneli&J.shasivari&V.Kareva. The Legal Aspects of Higher Education in the Republic of Macedonia and Their Implications on Teaching and Learning. In The Legal Aspects of Higher Education in the Republic of Macedonia and Their Implications on Teaching and Learning, pp. 12. SEEU,Tetove, Tetove, 6 / 2012.

 • Ismail Zejneli & Alba Dumi. Political changes in Albanian and Macedonia under Europian Union Progress. In Mediterranean Journal of Social and Educational Research, pp. 9. Mediterranean Journal of Social Scienes, Rome, Italy, 1 / 2012. ISBN ISSN 2039-9340.

 • Prof.dr. Ismail Zejneli. Criminality of minors and sexual offens. In Sciense magazine- Juridica, pp. 9. Instituti Evropian per studime Juridike dhe administrate publike, Prishtina -Kosove, 12 / 2011.

 • Ismail Zejneli. Legal – Criminal Framework on preventing Human trafficking. In Legal – Criminal Framework on preventing Human trafficking, pp. 12-15. Diriito-Rome, Itali, Diriito-Rome, Itali, 11 / 2011. ISBN ISSN 1127-8579. (Download)

 • Prof.Ismail Zejneli& Prof.dr.Bistra Netkova. Human Rights of Victims of Ttafficiking and their Protection by the Criminal Law and Law on Criminal Procedutre in R.Macedonia. In Un percorso di studio sui diritti umani, pp. 13. Bergamo University, ( Prishtina, 2008 -Bergamo -2010 ), 10 / 2011. ISBN 978-88-6642-020-0.

 • Ismail Zejneli. Dhete vite nga mareveshtja Kornize e Ohrit. In Aspektet juridike te implementimit te Marveshjes Kornize te Ohrit, pp. 33. Universiteti i Evropes Juglindore-Tetove, UEJL, 6 / 2011. ISBN 978-608-4503-66-3.

 • Prof.Ismail Zejneli. Some Opinions on Economic Criminality in Macedonia in the Period of Transition. In E Drejta - Law, Viti XXXV-nr.1.-2011, pp. 7-21. University of Prishtina, School of Law, Prishtina, Kosovo, 3 / 2011.

 • Zejneli.I. Delikuenca e te miturve ne Republiken e Maqedonise, Ribotim. Library max van de Stoel, 12 / 2010. ISBN 978-608-4503-00-2.

 • Zejneli.I. Legal aspect of environmental protection in Macedonia. In Legal aspect of environmental protection in Macedonia, pp. 14. SEEU REVIEV,No.1,2008, Library max van de Stoel, 4 / 2009.

 • I.Zejneli& others. Organized crime-legal aspect,Tetova,2009. Library,Max, van de Stoel, 11 / 2008. ISBN 978-608-4503-11-8.

 • Zejneli.I & Shasivari.J. Legal dictionary,Macedonian-Albanian,. SEEU,Tetovo, Library max van de Stoel, 9 / 2008. ISBN 978-608-4503-01-9.

 • Netkova.B & Zejneli.I. Human right and domestic violence with emphasis on Republic of Macedonia. SEEU-Tetova, Library max van de Stoel, 11 / 2007. ISBN 978-9989-2705-6-7.

 • Sahiti.E&Zejneli.I. E drejta e procedures penale e Republikes se Maqedonise. Library Max van de Stoel, 10 / 2007. ISBN 978-9989-57-537-2.

 • Zejneli.I. Criminal Law(specified part)-cycle of lessons. Library max van de Stoel, 10 / 2007.

 • I.Zejneli. Human rights, protection and help of victims of human trafficking in Republic of Macedonia. In Human rights, protection and help of victims of human trafficking in Republic of Macedonia, pp. 7. Advokatura, nr.22./07, 9 / 2007.

 • Zejneli.I& Shasivari.J. Independence and authonomy of courts as basic pillar of rule of law . In Independence and authonomy of courts as basic pillar of rule of law , pp. 16. Vizione- Skopje,nr.7-8.2007, 7 / 2007.

 • Zejneli.I. Juvenile delinquense and its prevention . In Juvenile delinquense and its prevention , pp. 9. Vizione-Shkup,nr.1-2004, 7 / 2007.

 • Zejneli.I. Human trafficking against human smuggling. In Human trafficking agains human smuggling, pp. 12. Justinian prvi, in skopje, in cooperation with the Facultet of Law in Zagreb, 5 / 2007. ISBN 978-9989-194-00-9.

 • Zejneli.I & Netkova.B. Human traffiking-judical aspect. SEEU,Tetova, Library max van de Stoel, 10 / 2006. ISBN 978-9989-2211-7-0.

 • Zejneli.I. Legal and Criminal overviev of Juvenile Delinquency. In Legal and Criminal overviev of Juvenile Delinquency, pp. 10. E drejta, Prishtina,2/2004, 12 / 2004.

 • Zejneli.I. Juvenile Delinquency and narcotics trade. In Juvenile Delinquency and narcotics trade, pp. 12. E drejta, Prishtina, nr.3/2003, 10 / 2003.

 • Zejneli.I. Preventive Measures and cooperation in fighting organizad crime. In Preventive Measures and cooperation in fighting organizad crime, pp. 10. Tirana, Albania, 12 / 2002.

Përvoja e punës

 • Feb 2002 - Present : Full-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2002 - Present : ull-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2002 - Present : Full-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: 2002-2003& 2005-2007- Vice-dean of Law Faculty 2007- 2008: Acting Dean 2008- 2014: Dean of Law Faculty 2014- 2015: Pro- Rector for Academic Affairs 2019-ongoing : member of Doctoral School

Google+