COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Hasan Jashari

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : h.jashari@seeu.edu.mk
Adresa : B.Kdric,7/7,Hyrja II,1200,Tetove,
Telefoni : +389 44 356 086
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate
French
B1 - Intermediate

Arsimimi

Publikimet

 • Armend Ibrahimi, Hasan Jashari. Iniciativa Amerikane për dominim global në Inteligjencë Artificiale”. In Studime Sociale” [Social Studies], Vol. 16, No. 3 (57) 2022. , pp. 93-101. Center for School Leadership, CSL - AADF • Albanian Institute of Sociology, AIS, Tirana , 3 / 2022. ISBN ISSN: 2165-4336. (Download)

 • Suada Dzokovic& Hasan Jashari. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POLITICALLY MEDIATED MEDIA COMMUNICATION ON THE EXAMPLE OF BiH AND KOSOVO. In Pregleda: časopisa za društvena pitanja., pp. 8-18. Univerzitete u Sarajevu, Sarajevo, BiH, 12 / 2021.

 • Hasan Jashari& Florent Memeti. Management and sociology of student’s participation in school life. In International Interdisciplinary Conference “Education and Culture in Contemporary Society, pp. 53-69. AIS, Scientific Committee of the Conference, Tirana, Albania, 12 / 2021. ISBN 978-83-92399-2-1. (Download)

 • Hasan Jashari. Hulumtimi dhe shkrimi i disertacionit të doktoratës. In Hulumti dhe shkrimi i disertacionit të doktoratës, pp. 140. FocusPrint , Shkup, 5 / 2021. ISBN 978-608-66667. (Download)

 • Hasan Jashari. СОВРЕМЕНИТЕ ТОЛКУВАЊА НА ЕВРОПСКИОТ ИДЕНТИТЕТ ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА. In The Sociological Review, pp. 37-47. JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF SOCIOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE DEPARTMENT OF SOCIOL, Skopje, 4 / 2021. ISBN ISSN 1409 – 5513 (pr. (Download)

 • Hasan Jashari. MIGRATION OF WORK FORCE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION . In Migration and Integration, pp. 93-97. TRANSNATIONAL PRESS LONDON, London, UK, 10 / 2020. ISBN ISBN: 978-1-912997-8. (Download)

 • Hasan Jashari. MIGRATION OF WORK FORCE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION . In Migration and Integration, pp. 93-97. TRANSNATIONAL PRESS LONDON, London, UK, 10 / 2020. ISBN ISBN: 978-1-912997-8. (Download)

 • Hasan Jashari. E ardhmja e arsimit te larte ne kushte te globalizimit. In Gjendja e arsimit ne vend-sfidat dhe perspektivat, pp. 173-187. instituti i trashegimise shpirterore dhe kukturore te shqiptareve, Shkup, N. Macedonia, 9 / 2020. ISBN 978-6084897-15-6. (Download)

 • Hasan Jashari,Jonuz Abdullau,Memet Memeti, Ali Pajaziti, Zemri Elezi EDS. The beginning of political Pluralism in Macedonia and Postcomunism. In The beginning of political Pluralism in Macedonia and Postcomunism, pp. 400. Arberia Design, Tetove, Tetove, Macedonia, 9 / 2019. ISBN ISSN 2414-8385 .

 • Hasan Jashari. The Fight for the Power and the Other One in Politics. In The Other in Politics, pp. 96-92. European Journal of multidisciplinary Studies, Bergstr. 22, 72108, Rottenburg, Germany, 4 / 2019. ISBN ISSN 2414-8385 (Onli. (Download)

 • Hasan Jashari. Sample Selection Technique in Doctoral Research Work. In Scinece&society, 3.4. Volume 5, pp. 623-631. SGEM,2018, Sofia, Bulgaria, 11 / 2018. ISBN 978-619-7408-56-0. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociological aspects of the law and its action. In Science& Society,Issues 3.3, Volume 5, pp. 787-795. SGEM 2018, Sofia, Bulgaria, 9 / 2018. ISBN 978-619-7408-55-3. (Download)

 • Hasan Jashari. Research Work in Doctoral Dissertation. In Doctoral Dssertation, pp. 100. Lambert, Germany, 8 / 2018. (Download)

 • Hasan Jashari. Filozofia e jetes te nje vendbanimi shqiptar. In Monografi, pp. 280. Albiz, Shkup, 6 / 2018. ISBN 978-6789-12-34. (Download)

 • Hasan Jashari. The Hypothesis in Doctoral Dissertation. In Knowledge in Practice, Vol.20. 1, pp. 507-513. Institute of Knowledge and Managament, 2017, Skopje, 11 / 2017. ISBN ISSN-2445-4439. (Download)

 • Hasan Jashari. Socio-Cultural Influence of Turkey and its Relations with the Western Balkans. In JOURNAL of Humanities, Culture and Social Sciences, Vol. 3, No. 1, 2017 ISSN 2393 – 5960; ISSN – L 2393-5960, , pp. pp. 15-22. Alexandru and Aristia Aman Foundation, 9 / 2017. ISBN ISSN 2393 – 5960; I. (Download)

 • Hasan Jashari & Laura Papraniku. Menaxhimi i pjesëmarjes të nxënësve në notim . In Conference Proceedings, pp. 78-88. MASHT, Prishtine, Prishtine, 6 / 2017. ISBN 78-3-16-148410-0. (Download)

 • Hasan Jashari. THE CLASSROOM QUALITY WORK SELF-ASSESSMENT AND ITS IMPORTANCE . In 10th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATIONS »QUALITY 2017«, NEUM, B&H, 17 - 20 May 2017. , pp. 100-110. ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI QUALITY ASOCIATION of BOSNIA and HERZEGOVINA , Neum, Bosnia& Hercegovina, 5 / 2017. (Download)

 • Hasan Jashari. Sfidat e identitetit. In Revista Shenja, pp. 32-36. Shenja,, Skopje, 10 / 2016. ISBN 978-12. (Download)

 • Hasan Jashari. The First and Second Hands Data in Doctoral Research Work. In European Journal of Social Sciences Education and Research, Vol 6, Nr 2, pp. 132-139. Euser, Dubrovnik, 4 / 2016. ISBN ISSN 2411-9563 (Prin. (Download)

 • Hasan Jashari. Marrëveshja e Ohrit është realizuar. In Marrëveshja e Ohrit është realizuar, pp. 10. fax.al, Tirana, 12 / 2015. ISBN no. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociology of post conflict societies in Western Balkans. In The Balkans in the new Milenium. From Balkanization to Eutopia, pp. 219-234. BSF,SEEU,ISPPI,Tetove, Shkup, Tetpve, Shkup, 11 / 2015. ISBN 978-608-248-0176-04-. (Download)

 • Hasan Jashari. The New Migration Phenomenon and Macedonia. In How the International Migration is shaping the Contemporary Society, pp. 35-42. AAB Colege, Prishtina, 11 / 2015. ISBN ISBN 978-9951-494-55. (Download)

 • Hasan Jashari. Social Aspects of quality urban life. In Book 2 , Political Snence, Law , Finace, Economics , Tourism, pp. 315-322. SGEM 2015, Albena, Bulgaria, 10 / 2015. ISBN 978-619-7105-46-9. (Download)

 • Hasan Jashari. Social distance and interethnic relation. In Political Science, pp. 427-435. SGEM 2015, Albena , Bulgaria, 9 / 2015. ISBN 978-619-7105-46-9. (Download)

 • Hasan Jashari. Social mobility in globalization circumstances . In Vol 4, No 2 (2015), pp. 150-157. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Rome, Italy, 8 / 2015. ISBN ISSN 2281 3993. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociology of higher education.. In Sociology of reforms and perspectives in higher education., pp. 10. The Free Library, USA, 7 / 2015. ISBN no. (Download)

 • Hasan Jashari. identifying the ethical issues in research and the process of gaining scientific titles”. In Volum 6 NO 2, 55, pp. 166-172. Mediterranean Journal of Social Sciences , Rome, 5 / 2015. ISBN ISSN 2039-9340(Print. (Download)

 • Hasan Jashari. Essay on Politics and Society. In Sociology of Politics, pp. 255. LULU- USA, USA, 5 / 2015. ISBN 978-1326-27184-8. (Download)

 • Valbona Berisha Hasan Jashari Xhevdet Thaci. Mismatch between Curriculum Intentions and Textbook Design. In GSTF Journal on Education (JEd), pp. 30-36. Springer, USA, 3 / 2015. ISBN ISSN: 2345-7171. (Download)

 • Jehona Ferizi. 16.40-16.55 Jehona Ferizi-Miftari, Hasan Jashari: Cilësia e mësimdhënies, një factor kyç në krijimin e imazhit të mirë të shkollës (Këndvështrimi i p. In Cilësia e mësimdhënies, një factor kyç në krijimin e imazhit të mirë të shkollës (Këndvështrimi i prindërve)., pp. 170-178. MASHT- Prishtine, Prishtine, 12 / 2014. ISBN 9989-14-3877. (Download)

 • Hasan Jashari, Zemri Elezi. Employment Policy and the Labor Mobility in the Western Balkans. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 332-340. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11 / 2014. ISBN E-ISSN 2281-4612 ISS. (Download)

 • Hasan Jashari. The impact of short films in instruction. In Education&Education Research, Conference Proceedings Volume III, pp. 905-913. STEF92,Technology Ltd,Sofia, Albena, Bulgaria, 9 / 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, . (Download)

 • Hasan Jashari. The reform in education and new doctoral programs. In Education&Education Research, Volume III, pp. 971-97. STEF92,Ltd, Sofia, Albena , Bulgaria, 9 / 2014. ISBN 978-619-7105-24-7. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociology of Reforms and Perspectives in Higher Education. In The Center also publishes Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques, pp. 23-34. Revue des sncience politique, Craiova, Romania, 6 / 2014. ISBN (Online) - ISSN 2344. (Download)

 • Jehona Ferizi- Miftari, Hasan Jashari. “Qëndrimet e mësimdhënësve kosovarë për reformën shkollore”. In Conference Proceedings, pp. 234-242. Tetova University, Tetove, 3 / 2014. ISBN 978-15-3894. (Download)

 • Hasan JASHARI, Sunaj RAIMI, . The identity of Albanians in Macedonia and the new religious movements . In Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • No. 40 • 2013, pp. 25-39. University of Craiova, Craiova,Romania, 12 / 2013. ISBN ISSN 2344 – 4452 ht. (Download)

 • Massimo Bianci et All. Developing a Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SMEs Managment for the Western Balkan Countries. In Developing a Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SMEs Managment for the Western Balkan Countries, pp. 20. Bolgna University, 11 / 2013. ISBN no. (Download)

 • Valbona Berisha, Hasan Jashari, Xhevdet Thaci. Vlerësim analitik i ndikimit të tekstit të matematikës të klasës së tetë në motivimin dhe të kuptuarit e nxënësve. In Buletin shkencor (seria e shkencave të edukimit), pp. 245-255. Albanian Institute of Sociology, Tirana, 11 / 2013. ISBN 2224-6579. (Download)

 • Hasan Jashari. sociologjia urbane dhe hapsira publike. In Mendime, pp. 22. Koha Ditore, Prishtina, 10 / 2013. (Download)

 • Hasan Jashari&Blerim Reka. New Doctoral Program in Macedonia. In Conference workshop, pp. 18. http://www.eua.be/Libraries/CDE_website/Hasan_Jashari.sflb.ashx, Bruxsellus, 6 / 2013. ISBN no. (Download)

 • Hasan Jashari. 6.8th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION . In The public policies and legislation in education, pp. 8. University of Zenica,UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany), Neum, 5 / 2013. (Download)

 • Hasan Jashari. 5.Second International Conference AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINY The demographic Transition and Public policies. In Revue des Sciences Politiques,Nr.38 and 38,2013, pp. 13. Craiova,Romania, 5 / 2013. (Download)

 • Hasan Jashari and Albert Simkus. Values within Macedonia:Macedonian Albanian comparison. In Civic and uncivic values in Macedonia, Value Transformation,Education and Media, pp. 24. Palgrave Macmillan, Trodhaim,Norway, 1 / 2013. ISBN 978-1-137-03333-8. (Download)

 • Hasan Jashari. The Research Area and Questions in Social Sciences Hasan Jashari, Full Professor, South East European University. In The Philosophy of Science: How Seminal Works in Research Methodology Shape Our Understanding of Science and the Interpretation of Results, pp. 31-40. Victoria University, Prishtina, 11 / 2012. ISBN 978-17-279-14-33. (Download)

 • Hasan Jashari. Master Study Programs and New Educational Technologies. In Social and Behavioral Sciences Journal , pp. 7. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal , http://www.lw20.com/12007100514317515.html, 7 / 2012. ISBN ISSN: 1877-0428. (Download)

 • Hasan Jashari. Jashari, H., 2012. Macedonian' s Public Policies and Social Transformation. Stiinte politiques, p. 65-75.. In Stiinte politiques, , pp. 165-175. University of Craiova, Craiova, 5 / 2012. ISBN ISSN: 1584-224X. (Download)

 • Ali PAJAZITI & Hasan JASHARI - . Higher education in the Republic of Macedonia: The challenges and the perspectives of the information society and the Bologna Process, . In SOCIAL STUDIES /STUDIME SOCIALE, Vol. 6, No. 1, 2012, ., pp. 9-17. ISSR, Tirane, 2 / 2012. ISBN 978-677-456-1. (Download)

 • Hasan Jashari. Multicultural education and the treatment of others in schoolbooks . In Volume 47, 2012, Pages 2207–2211, pp. 7. Elsevier Ltd for publishing WCES-2012, North Cyprus, 2 / 2012. ISBN ISSN: 1877-0428. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociology and social Changes. In New debates on Education in the globalization era, pp. 8. Sociological Review, Skopje, 7 / 2011.

 • Hasan Jashari. 10 Years Ohrid Framework Agreement-Public Opinion Research on Agreement. In Macedonia as an Multicultural State, pp. 281-322. SEEU, Tetove, 6 / 2011. ISBN 978-608-4503-66-1. (Download)

 • Hasan Jashari. Educational Policy in Macedonia and Post modern Idea. In Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, Social Inclusion, History of Education, pp. 263-269. Publisher © 2011 Bureau for Educational Services Editors © 2011 Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Brun, Sofia, 5 / 2011. ISBN 978-954-9842-17-3. (Download)

 • Hasan Jashari. The process of Evaluation and Accreditation as instruments of Quality Assurance in Higher Education in Macedonia www.quality.unze.ba. n. In Quality,Research, Neum,2011, pp. 7. University of Zenica, Zenica, 5 / 2011. (Download)

 • Pavel Zgaga,Hasan Jashari,Lejla Abazi-Bexheti,Agim Poshka. Master of Education Students's Final Thesis Dissertation Handbook. In MA Handbooks, pp. 52. SEEU, Tetove, 1 / 2011. ISBN ISBN-978-608-4503-46. (Download)

 • Hasan Jashari. Ese te filozofise politike. Arberia Design, Tetove, 12 / 2010. ISBN ISSN:978-608-4503-4.

 • Pavel Zgaga, Hasan Jashari,Lejla Abazi-Bexheti,Agim Poshka. Master of Education Student's Internship Handbook. In MA Handbook, pp. 44. SEEU, Tetove, 11 / 2010. ISBN ISBN-978-608-4503-45. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociologjia e një filmi : demokracia e vitit 1936 : rreth filmit "Koncert në vitin 1936". In Koncert ne vitin 1936, pp. 70-76. ALBSA, Tirana, 9 / 2010. ISBN 2534-3477. (Download)

 • Hasan Jashari. Contemporary Concept of School Leadership. In Comparative Education, Teacher Training, Education Policy, School Leadership and Social Inclusion , pp. 305-312. Publisher © 2010 Bureau for Educational Services Editors © 2010 Nikolay Popov, Charl Wolhuter, Brun, Sofia, 6 / 2010. ISBN ISBN 978-954-9842-15. (Download)

 • Hasan Jashari. Religion and Religious Tolerance in the Contemporary Society and in Macedonia ....... In CROSSROADS The Macedonian Foreign Policy Journal, pp. 77-87. Published by: macedonian information centre (mic), 5 / 2010. ISBN ISSN 1857-5404. (Download)

 • HASAN JASHARI. 6th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION QUALITY 2009 Neum, Bosnia and Herzegovina, 04-07 June 2009 EDITOR: Dr. Safet Brdarević . In Quality 2009, pp. 629-635. UNiversity of Zenica,University of Erlangen-Nureberg, NEUM, 6 / 2009. ISBN ISSN 1512-9268. (Download)

 • Hasan Jashari. Contemporary movements and religion among macedonian Albanians. In Religijna Mozaika Balkanow, pp. 127-136. Ex libris Collegii Europaei,, Gniezno,Poland, 12 / 2008. ISBN 978-83923994-2-1. (Download)

 • Hasan Jashari. INCLUSION OF MINORITIES, SOCIAL POLICY AND TRANSITION. In REFRAMING SOCIAL POLICY: actors, dimensions and reforms , pp. 189-199. University “Ss Cyril and Methodius” Friedrich Ebert Stiftung - Skopje Faculty of Philosophy Office , Skopje, 9 / 2008. ISBN 978-7-123-4-1. (Download)

 • Et All, Hasan Jashari. Contemporary movements and religion among Macedonian Albanians. In Religijjna mozaika Balkanow, pp. 127-136. Ex Libris,, Gniezno, Poland, 9 / 2008. ISBN 978-83-92399-2-1. (Download)

 • Hasan Jashari, Zlatko Zhoglev, Jonuz Abdullai. studentet dhe levizjet globale politike dhe religjioye. In Projekt hulumtues, pp. 160. Interlingua, Skopje, 7 / 2008. ISBN 978-9989-173-17-2. (Download)

 • Хасан Јашари. Исламот и постмодернизмот. In Мислења, pp. 8. Утрински весник, Скопје, 12 / 2007. (Download)

 • Hasan Jashari. Familja dhe bashkesia. In Familja dhe bashkesia, pp. 280. Cabej, Tetpve, 11 / 2007. ISBN 9989-14-3456-9. (Download)

 • Hasan Jashari et All. New Trends of Doctoral Studies; Sandburg's Principle. In Reconstructing the Doctorate: New Trends in Teaching, pp. 12. CEU- Budapest, BUdapest, 10 / 2007. ISBN no. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociologija i rodot. In Istrazuvajki ja drugosta, pp. 280. Evro Balkna, Skopje, 9 / 2007. ISBN 978-13-789. (Download)

 • Aalbert Simkus, Hasan Jashari et all. Religiosity Among the Albanian Populations of the Western Balkans. In Religiosity Among the Albanian Populations of the Western Balkans, pp. 20-42. International Journal of Sociology, N, 8 / 2007. ISBN ISSN: 2165-4336. (Download)

 • Hasan Jashari. Protesta e studenteve te vitit 1997. In Mendime, pp. 21. Revista Fakti, Shkup, 2 / 2007. ISBN no. (Download)

 • Hasan Jashari. Патолошко разрешување на конфликтите. In Utrinski vesnikl, pp. 9. Utrinski vesnik, Skopje, 1 / 2007. ISBN no. (Download)

 • Хасан Јашари. Жената во исламот. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 11 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Проблемот на малцинствата. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 11 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Образовните политики и ние. In Мислења, pp. 10. Утрински весник, Скопје, 10 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Сложените експерименти на политичката филозофија. In Мислења, pp. 9. Утрински весник, Скопје, 10 / 2006. (Download)

 • Ет алл, Хасан Јашари. Мултикултурализмот и масмедиумите во Македонија. In Мултикултурализмот процес во настанување, pp. 123-130. ФИОМ Мкаедонија, Shkup, N. Macedonia, 10 / 2006. ISBN ISBN: 978-1-912997-8. (Download)

 • Хасан Јашари. Заглавени училишта. In Мислења, pp. 13. Утрински весник, Скопје, 9 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Квалитетеот на виското образование. In Мислења, pp. 9. Утрински весник, Скопје, 9 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Граѓанинот и неговите европски перспективи. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 7 / 2006. ISBN ??. (Download)

 • Хасан Јашари. Косовците го трчаат последниот круг.. In Мислења, pp. 10. Утрински весник, Скопје, 7 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Механизмот на желбите. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 6 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Изборниот процес-време на жетва. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, 6 / 2006. (Download)

 • Хасан Јашари. Училиште во транзиција. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 11 / 2005. (Download)

 • Хасан Јашари ет Алл. Истражувајќи ја другоста. In Аспекти на другоста од перспектива на одделни дисциплини во високото образование во Република Македонија, pp. 389-449. Фондација Институт Отворено Општетсво, 9 / 2005. ISBN 9989-834-73-3. (Download)

 • Хасан Јашари. Ирскиот подем. In Мислења, pp. 7. Утрински весник, Скопје, 8 / 2005. (Download)

 • Hasan Jashari et All. PROGRAMI PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT TË LARTË 2005 - 2015 . In PROGRAMI NACIONAL PËR ZHVILLIMIN E ARSIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2005 - 2015 ME DOKUMENTET S H O Q Ë R U E S E P R O G R A M O R E, pp. 238-292. Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë, Skopje, 8 / 2005. ISBN 9989-2376-8-9. (Download)

 • Hasan Jashari. Sociologjia e arsimit. In Sociologjia, pp. 263. Interlingua, Skopje, 7 / 2005. ISBN 9989-173-01-x. (Download)

 • Hasan Jashari et all. Programi nacional për yhvillimin e arsimit. In NACIONALNA PROGRAMA ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 2005 - 2015, pp. 263. Мнистретсво за образование, Shkup, N. Macedonia, 11 / 2004. ISBN 9989-2376-0-3. (Download)

 • Хасан Јашари. Вера и наука. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 10 / 2004. (Download)

 • Хасан Јашари. Шеми за комуникација-Робинсон и Кук. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 10 / 2003. (Download)

 • Хасан Јашари. Импулсот на бунтовникот. In Мислења, pp. 8. Утрински весник, Скопје, 8 / 2003. (Download)

 • Hasan Jashari. Zhvillimi konceptual i shkolles shqipe. In Mendime, pp. 6. Fakti, Shkup, 8 / 2003. (Download)

 • Hasan Jashari. Arsimi dhe zhvillimi i potencialeve intelektuale. In IMPLEMENTIMI I MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT”, pp. 235-243. Unioni i intelegjencës shqiptare, Shkup, 6 / 2003. ISBN ISBN: 978-1-912997-8. (Download)

 • Хасан Јашари. Хуманистичкото образование во современото општестсво. In Хуманизмот и образованието, pp. 71-80. Филозофски Факултет- Скопје, 5 / 2003. ISBN 978-4-13-15854. (Download)

 • Hasan Jashari. Ceshtjet arsimore ne Marreveshjen e Ohrit. In VIzione nr 3. 2002, pp. 30-38. Vizioone, Skopje, 12 / 2002. ISBN 2334-756. (Download)

 • Hasan Jashari. Kerkesat e mileniumit te trete. In Mendime, pp. 8. Revista , Shkup, 11 / 2002. ISBN no. (Download)

 • Хасан Јашари. Другиот во политиката-живот и театар. In Мислења, pp. 11. Утрински весник, Скопје, 7 / 2002. (Download)

 • Hasan Jashari. Konteksti sociologjik i shkolles. In Konteskti sociologjik i shkolles, pp. 200. Flaka, Shkup, 6 / 2000. ISBN 788-14-7654. (Download)

 • Hasan Jashari. Arsimi dhe zhvillimi i kapitalit human. In Mendime, pp. 7. Revista Fakti, Shkup, 10 / 1999. ISBN 2332- 1317. (Download)

 • Hasan Jashari. Kocepti i universitetit bashkekohor. In Shkenca, pp. 7. Flaka, Skopje, 4 / 1994. (Download)

 • Hasan Jashari. Koncepti bashkekohor i drejtimit te shkolles. In Shkence, pp. 8. Flaka, Skopje, 11 / 1993. ISBN 978-14-322. (Download)

Përvoja e punës

 • Oct 2012 - Present : Full Professor
  SEEU, Tetove
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching, Research

 • Aug 2007 - Aug 2012: Associated Professor
  SEEU, Tetove
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Teaching,Research, Responsible for doctoral Studies

 • Feb 2002 - Sep 2011: Assistant Professor
  South East European University, Tetove
  Type of business or sector: Educatio and Research
  Main responsibilities: Teaching,activ researcher,Director of Doctoral Studies

 • Mar 1999 - Jan 2002: Director
  Orteliys ,Association for Education and Democracy, Tetove,
  Type of business or sector: NGO
  Main responsibilities: Community planning,work with youth,development of democrattisation of the Society.

 • Apr 1993 - Dec 1998: Deputy minisetr of Education and Sports
  Government of Republic of Macedonia, Skopje
  Type of business or sector: Government
  Main responsibilities: Deputy Minister

 • Oct 1994 - Apr 1993: High School Principal
  Gimnasiym Kiril Pejcinovic,, Tetove
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Manager

 • Nov 1988 - Apr 1993: Deputy Principal,High School
  Kiril Pejcinoviq, Tetove,
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Deputy in School management, responsible for teaching and learning issues.

Google+