COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Blagojka Zdravkovska-Adamova

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : b.zdravkovska@seeu.edu.mk
Telefoni : +389 44 356 270
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
Croatian
C1 - Advanced
Slovenian
B1 - Intermediate
Bulgarian
B1 - Intermediate

Arsimimi

 • Apr 2008 - Apr 2013: PhD in Philological Science
  Faculty: "Blaze Koneski" Faculty of Philology
  Ss. Cyril and Metodius University in Skopje, Skopje, Macedonia
  Specialty: Text linguistic
  Thesis: "http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/bilten/2013/1048-15.02.2013.pdf"

 • 1999 - 2005: Master of Philology
  Faculty: Faculty of Philology "Blaze Koneski"
  Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Plural in Macedonial Language

 • 1994 - 1998: Graduated professor in Macedonian language and Macedonian literature
  Faculty: Faculty of Philology “Blaze Koneski”
  “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Skopje, Macedonia

Publikimet

 • Blagojka Zdravkovska-Adamova, Natasha Zdravkovska-Stojanovska. Theoretical perspectives on the relationship between linguistic functions and socio-cultural framework . In Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena: Descriptions, Analyses and Generalizations, pp. 12. Budapest, Hungary, 2011.

 • Natasha Zdravkovska-Stojanovska, Blagojka Zdravkovska-Adamova. THE PROCESS OF BILINGUAL EDUCATION IN MACEDONIA – PERSPECTIVES. In Concepts and Advantages of multilingualism in Europe - 2, pp. 17. Tetovo, Macedonia, 2010.

 • Blagojka Zdravkovska. Bilingualism – history and perspectives . In III International assembly “Emigration in Macedonia from the appearance till nowadays. Struga, Macedonia, 2005.

 • Blagojka Zdravkovska. Tolerance and respect in multi-cultural surrounding. In III International assembly “Emigration in Macedonia from the appearance till nowadays. Struga, Macedonia, 2005.

Përvoja e punës

 • Sep 2006 - Present : High Lecturer
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian language

 • Jan 2002 - Present : Lecturer
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian Language

 • 2000 - 2001: Demonstrator
  “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Teaching Macedonian Language

Google+