Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Ali Pajaziti

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : a.pajaziti@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb, Tetovo
Telefoni : 00389 44 356 150
Celulari : +389 75 552 376

Arsimimi

Publikimet

 • Pajaziti, Ali; Pajaziti, Ali; Kriza e vlerave dhe arsimi i lartë: Vështrim sociologjik. In PËRMBLEDHJE PUNIMESH, FShI, pp. 147-162. 2023. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Asani, Jasir; “OPEN BALKAN” PRO ET CONTRA SOCIOLOGY OF THE INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS IN THE EUROPEAN UNION, p. 81-89.. SEE University, Tetovo, 2023. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Pajaziti, Ali; Publicistikë sociale. Ministry of Culture of RNM, Skopje, 2022. (Link)

 • Rustemi, Agron; Pajaziti, Ali; Panov, Anton; ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY: ALTERNATIVE HEATING AND ENERGY EFFICIENCY OPTIONS FOR FIREWOOD - HEATED HOUSEHOLDS IN THE POLOG REGION, in Third International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (ISCSLS '22): RULE OF LAW, GOVERNANCE AND SOCIETY IN THE WESTERN BALKANS-CONTRIBUTIONS TO THE FUTURE OF EUROPE, pp. 198-220. . SEE UNIVERSITY, Tetovo, 2022. (Link)

 • Pajaziti, Ali; FETARIA NË KOHË PANDEMIE: Konteksti global dhe ai i Maqedonisë së Veriut. In Social Studies, Vol. 16, No. 6 (60), 2022, pp. 17-26. Albanian Institute of Sociology, Tiranë, 2021. (Link)

 • Pajaziti, Ali; SKOPJE-ISTANBUL: THE POST-COMMUNIST SILKROAD . In The Migration Conference 2020 Proceedings, Compiled by Ibrahim Sirkeci and Merita Zulfiu Alili , pp. 235-242. TRANSNATIONAL PRESS LONDON , London & Tetovo, 2020. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Transition, free market and Ethnic GAP in North Macedonia.. 2020. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Spirituality and tolerance: ‎The Case of North ‎Macedonia. In KNOWLEDGE - International ‎Journal, Vol. 31. ‎6, June 2019, pp. 1959-1964. 2019.

 • Pajaziti, Ali; Memeti, Mevlan; ‎'AUSTRIAN ALBANIANS ‎BETWEEN CULTURAL ‎INTEGRATION AND CULTURAL DEFENSE' ‎ . In SEEU Review, Vol 14, Issue 1, pp. 3-19. 2019. (Link)

 • Pajaziti, Ali; TRE DEKADA PAS ‎KOMUNIZMIT: PARTITË ‎POLITIKE DHE ‎RELIGJIONI NË ‎MAQEDONINË E VERIUT ‎. In Jashari et.al., Fillet e pluralizmit politik në ‎Maqedoni dhe post-komunizmi, pp. 111-125. SEEU, Skopje, 2019. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Dekadenca: Trajtim nga këndi i Calinescut. In SOCIAL STUDIES [STUDIME SOCIALE] Vol. 13, No. 3 (47), 2019, pp. 77-81. 2019. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Political Leadership and ‎Religion-The Case of North ‎Macedonia. In GOVERNANCE IN PUBLIC SECTOR CHALLENGES AND PERSPECTIVES, Veli Kreci, Ali Pajaziti, Memet Memeti (eds.), pp. 103-117. SEE University, Skopje, 2018. (Link)

 • Pajaziti, Ali; ALBANIAN ISLAMS. SAMIZDAT, Skopje, 2018.

 • Pajaziti, Ali; Higher Education and Corruption: Macedonian Alumni Experiences. In Iliria International Review, pp. 145-158. 2018. (Link)

 • Pajaziti, Ali ; PERCEPTION OF ‎ETHNIC AND ‎RELIGIOUS ‎IDENTITIES IN A MULTICULTURAL ‎AREA: THE CASE OF ‎TETOVO . In Knowledge International Journal, pp. 1803 - 1806. 2018. (Link)

 • Pajaziti, Ali ; Selami, Fexhri; Религија и ‎толеранција: ‎Теренско ‎истражување за ‎степенот на ‎толеранцијата во ‎Ѓорче Петров, Сарај, ‎Чаир и Бутел. ZIP Institute, Skopje, 2018. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Abazi, Alajdin; Multiculturalism‎, Inteethnic ‎Coexistence and ‎Higher ‎Education: An ‎Example from ‎SEEU . In në Alajdin Abazi, Selected Papers, II: Higher ‎Education and SEE University, pp. 155-165.‎. MAcedonian Academia of Arts and Sciences, Skopje, 2017. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Blazevska-Stoilkovska, Biljana; Fritzhand, Ana ; Rustemi, Agron; Qose, Admir; Towards Inclusive ‎Social Identities in the ‎Republic of Macedonia. In Shaping Identities after Violent Conflict , Felicia Pratto, Iris Žeželj, et al., pp. 135-158. Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2017. (Link)

 • Pajaziti, Ali; FAMILJA E ‎SHEKULLIT XXI: ‎KONTEKSTI ‎GLOBAL, ‎BALLKANIK DHE ‎SHQIPTAR. In CENTRUM, pp. 38-53. 2017. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Public Sociology . Albanian Institute of Sociology & Polis Publications, Skopje, 2017. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Sela, Ylber; Trajkoska, Jasmina ; “Multiculturalism In A (Post)Crisological Society: From Wrong Aceptation to a New Pluralistic Society-Building Approach”. In Revista di Stinte Politice, pp. 12-23. 2016. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Blazevska-Stoilkovska, Biljana; Fritzhand, Ana; From Inclusive Identities to Inclusive Societies: Exploring Complex Social Identity in the Macedonian Context. In ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW, pp. 31-45. 2016. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Interreligious Dialogue in the Macedonian Context From Natural Diversity to Secular Theocracy. In Islam, Religions, and Pluralism in Europe, Part of the series Wiener Beiträge zur Islamforschung pp 195-207, pp. 195-207. Springer, Wien, 2016. (Link)

Përvoja e punës

 • Sep 2002 - 2011: Full-time lecturer
  South East European University, Tetovo
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Lecturer: "Ethics", "Sociology" and "Anthropology" courses.

 • 2008 - 2010: Editor
  SEEU, Tetovo
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Editorial Board of SEEU Review

 • 2009 - 2010: author
  UNDP, Skopje
  Type of business or sector: NGO
  Main responsibilities: author of the second chapter:People Centred Analyses

 • 2007 - 2008: Director of CRPA (Center for Research in Public Adminsitration)
  SEEU, Tetovo
  Type of business or sector: UNIVERSITY
  Main responsibilities: Coordinator of scientific projects

 • 2002 - 2004: researcher
  Institute for Sociological, Political and Juridic Researches, Skopje
  Type of business or sector: Research Institute
  Main responsibilities: Part of some scientific projects (Monitoring Media in RM)

 • 2001 - 2003: Columnist
  LOBI weekly journal, Skopje
  Type of business or sector: MEDIA
  Main responsibilities: published 32 articles in different fields regarding social sciences

Google+