COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Abdylmenaf Bexheti

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : a.bexheti@seeu.edu.mk
Telefoni : 00 389 44 356 284

Publikimet

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; Eshtrefi, Luan;  ,,Econimic Crisis in Europa and the Balkans-Problems and Prospects,,-,,Economic Policies of FYROM Towards the EU-Are They Efficient? . Springer International Publishing , Switzerland , 2014.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Ne dekaden e dyte-trende dhe variacione te mendimit ekonomik shkencor''. LOGOS-A, Shkup, Prishtine, Tirane, 2013, Tetovo, 2013.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; Alija, Sadri; Alija, Sadri;  ,,Shtresa e mesme ne R.Maqedonise,,. In Revista Akademia-AshASh Tiran. 2013.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf ; Ibrahimi, Sadudin; Ibrahimi, Sadudin; Rexhepi, Gadaf ;  ,,Sustainable development of energy sector and the environment-tha case of Macedonia,,. University of Cambridge , UK, 2013. (Link)

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Потенциален и посакуван развој во Балкан-Преку нова глобална и Европска пазвојна рамка,,-,,New Nowledge for New Development-from the Balkan Perspective,, . MANU, Skopje, 2013.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Фискалните политики Vs.кризата, со посебен осврт врз случајот на Р.Македонија. MANU, Skopje, 2013.

 • Adylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Education Outcomes on Child Growth From Migration and Remittances in Albania and Macedonia''. Analytica , Skopje/Tirana,, 2013.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ALija, Sadri; ALIJA, Sadri ; Puka, Llukan; Puka, Llukan;  ,,A preliminary assessment on the use of information and communication technologies (ICT) by the students at South East European University. 2012.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Lokalniot Ekonomski razvoj na Tetovo I impaktot vrz ekonomskiot razvoj na R.Makedonija,, . 2012.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; Eshtrefi, Luan;  ,,Economic Policies of FYROM d the EU-are they Efficient? . Sofia, 2012.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Strengthening Evidence Based Policy Process,, UNDP&SEEU. UNDP&SEEU,, Skopje, 2012.

 • Abylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,On student Assessment over some aspects of University life in the Faculty of BA&E at SEEU,, . 2011.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ,,The equal distribution of public funds in the Republic of Macedonia- insufficient even according to the Ohrid Framework Agreement,, . SEEU and UKIM, Skopje, 2011.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ,,Anti Crisis Measures in Republic of Macedonia and their Effects-Are they Sufficient,,. In  BERG Working Paper Series on Government and Growth. Bamberg University, Bamberg University, 2010.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; Challenge and Perspectives of Integration of Albanians in Europe-Case of R.of Macedonia. 2010.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Како до поадекватна фискална политика наспроти кризата во Р.Македонија,,. MANU, Skopje, 2010.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ,,Economic Prospects in the Balkans-Regional Markets,,. Prishtin, 2009.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; Global Crisis and Macedonian Economy. MATO (Macedonian-Turkey Economic Chamber),, Skopje, 2009.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf ;  ,,Analysis of Public Expenditures in Budget of RM for 2009,, . FOSIM, Skopje, 2009.

 • Abdylmenaf BexhetiBexhetti, Abdylmenaf;  ,,RM and World Economic Crisis,, . Skopje, 2009.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ''Leadership in Challenging Times-International Youth Leadership Forum-Our common values''. Skopje, 2009.

 • Abdylmanaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  ,,Multifunctional Analysis of Public Expenditures in Budget Rebalance of RM,,. In FOSIM . Skopje, 2008.

 • Abdymanf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ,,Economic Policy in RM for Tourism Support as Economic Branch,, . In ,,Tourism in the 21st Century,, Faculty of Tourism-Skopje, pp. 47. 2008.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; ,,Challenges in Private Public Partnership’s in Macedonia-Case SEEU,, .  Balkan Economic Summit, Istanbul , 2008.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf; People centered Analysis Social Inclusion Profile, .  UNDP PCA , Skopje, 2008.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf;  Good Governance E-Bilten Impruvement of Business Climate in Macedonia http://gg.org.mk . Skopje, 2008.

 • Abdylmenaf BexhetiBexheti, Abdylmenaf ; Financa PUBLIKE. Arberia Design, Tetovo, 2007.

Google+