COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 04/072011

Sigurim i objekteve, paisjeve kompjuterike, piasjeve nga thyerja, paisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë dhe në Shkup (detajet lidhur me objektet dhe llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

Google+