Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 02/052024

Ceremonia e absoventëve

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Furnizim me pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për Ceremoninë e absoventëve në Universitetin e EJL

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+