Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/062019 - Furnizim me materiale higjienike

Thirrje publike nr. 01/062019 - Furnizim me materiale higjienike

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 01/062019 – Furnizim me materiale higjienike

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+