Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Na kontaktoni

Tetovë
Ilindenska nr.335
1200 Tetovë
Tel: +389 44 356 000
Faks: +389 44 356 001
Shkup
Arhiepiskop Angelarij, nr.1
1000 Shkup
Tel: +389 44 356 396
Tel: +389 44 356 397
Zyra e rektorit
E-mail rectorate@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 110
Zyra për pranim
E-mail admissions@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 188
Zyra për marketing dhe promovim
E-mail proffice@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 071

Ekipi i uebfaqes

Menaxhimi i uebfaqes

Emri:
Е-mail:
Subjekti:
Mesazhi:
Vërteto kodin:
Ju lutemi shënoni shkronjat ashtu siç janë paraqitur më lartë.
Google+