Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup (Objekti tek Ura)

Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore – Tetovë shpall thirrje publike për

  • Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup (Objekti tek Ura)(detajet janë dhënë në specifikacion).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+