Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/122023

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+