Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - Fondacioni i UEJL

Krijimin e një fushate ndërgjegjësimi në mediat sociale,

Thirrje publike për ofruesit e shërbimeve të interesuar për krijimin e një fushate ndërgjegjësimi në mediat sociale, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së grave në një ekonomi inovative dhe të qëndrueshme

Institucioni: Fondacioni i Universitetit të Europës Juglindore

Afati i fundit për aplikim: 28.11.2022

Thirrja shpallet në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga grupet e pafavorizuara në sipërmarrjen dhe inovacionin inteligjent ndaj klimës” (no. SAMRS/2022/ZB/1/6) në partneritet me HEKIMA o.z, bashkëfinancuar nga Slovak Aid.

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim

Thirrje publike
Annex 1
Annex 2
Google+