COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Furnizim dhe instalim të pompës termike

Furnizues:

Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore – Tetovë.

Lënda e furnizimit:

Furnizim dhe instalim të pompës termike në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (detajet janë dhënë në specifikacion).

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+