Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/082022

Pajisje për multimedia në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Pajisje për multimedia në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+