COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 04/042022

Furnizim me peleta të drurit

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Furnizim me peleta të drurit

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+