COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike

Trajnimin hyrës mbi përdorimin e teknologjisë më të fundit për modelimin dhe modelimin 3D.

Thirrje publike për kompani nga sektori i industrisë së tekstilit, stilistë, studentë, studentë të interesuar në trajnimin hyrës mbi përdorimin e teknologjisë më të fundit për modelimin dhe modelimin 3D.

Institucioni që lëshon thirrjen: Future Skills Center- Skills Next, Universiteti i Evropës Juglindore dhe programi për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara (UNDP), pjesë e projektit "Bajpasimi i hendekut të aftësive për krijimin e vende të reja dhe më të mira të punës" në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore.

Afati për aplikim: 16.05.2021

Formulari per aplikim: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmerg6n_PiboWfMHJ5BCeoEH4nS5PRmRZ9YBqrlDZX_sw_nw/viewform

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Google+