COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike 02/122020

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë (detajet janë dhënë në specifikacion).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+