COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Furnizim me dyshekë

Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Center) pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për

  • Furnizim me dyshekë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+