Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 03/042020

Sigurim i objekteve, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve nga thyerja, pajisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 03/042020 - Sigurim i objekteve, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve nga thyerja, pajisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+