Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Ankand publik

Aparate/ elemente për kuzhinë

Universiteti i Evropës Juglindore shpall Ankand Publik për shitje të aparateve/elementeve për kuzhinë

Lista e artikujve

Çmimi fillestar për pajisje nga tabela është 10% e vlerës bazë.

Datë: 27.12.2019.

Vendi: Objekti 601, Kampusi i Universitetit të Evropës Juglindore, Tetovë

Ankandi do të filloj në ora 10:00.

Kriter për përzgjedhje është çmimi më i lartë për aparatet/elementet për kuzhinë.

Përparësi do të kenë blerësit që do t’i blejnë të gjitha aparatet/elementet për kuzhinë.

Google+