Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/022019

Thirrje publike nr. 01/022019

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 01/022019 – Furnizim me materiale zyre

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+