Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/092016

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike nr. 01/092016-Zgjidhje ideore për skenografi, inçizim dhe realizim të filmit dokumеntar për pesëmbëdhjetë vjetorin e universitetit

Të gjithë të interesuarit mund të marrin informata më të hollësishme në (afati për pranim të ofertave vazhdon deri më datë 29.09.2016):

Thirrje publike nr. 01/092016
Specifikacioni
Formular
Google+