Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Njoftim: Thirrje publike nr. 01/112015 - Furnizim me materiale promovuese për shtyp

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon.

Thirrje publike nr.01/112015

Lënda e furnizimit: Furnizim me materiale promovuese për shtyp (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

* Afati për dorëzimin e ofertave zgjat deri më 24.11.2015, ora 16:00

Google+