Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë

Aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë

Në rrjedhë është aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë ështëa plikimi për realizimin e të drejtës për subvecnionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë.

Afati i fundit për aplikim përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ është 10 gusht.

Afati tjetër i ardhshëm 01 shtator - 07 shtator 2023.

Pas përfundimit të afatit për aplikim, kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet do të njoftohen përmes portalit ku kanë parashtruar aplikimin e tyre. Pastaj, Banka Shparkase, me të cilën Ministria e Arsimit dhe Shkencës lidhi marrëveshje jofinanciare për realizimin e masës - subvencionimi i racionit për student, do të thirret në njërën nga filialet për të lidhur marrëveshjen për hapjen e një llogarie të veçantë, lidhur me kartelën pagesore të dedikuar përmes të cilës do të mund të shfrytëzojnë vetëm mjejtet.

Aplikimi për kandidatët të cilët do të fitojnë statusin e studentit në vitin akademik 2023/2024 dhe të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin veror do të zgjasë nga data 1 deri më 7 tetor. Gjithashtu, mundësia e aplikimit do të jetë e hapur nga data 1 deri në datën 7 të çdo muaji pasardhës, për studentët që nuk e kanë ushtruar më parë të drejtën e tyre për ndonjë arsye.

Më shumë informacione keni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=6259

THIRRJE PUBLIKE Për realizimin e të drejtës për Subvencionimin e Racionit për Studentë për vitin akademik 2023/2024 (mon.gov.mk)

Google+