Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/032024

Furnizim me kositëse me motor me djegie të brendshme

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Furnizim me kositëse me motor me djegie të brendshme për Universitetin e Evropës Juglindore

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+