Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Furnizim me energji elektrike të kampusit të Universitetit të Evropës Juglindore dhe objektit në Qendrën në Shkup

Furnizues: Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore – Tetovë.

  • Furnizim me energji elektrike të kampusit të Universitetit të Evropës Juglindore dhe objektit në Qendrën në Shkup (detajet janë dhënë në specifikacion).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+