Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup

Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore - Tetovë:

  • Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+