COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 02/052021

Instalim i sistemeve elektroteknike dhe të ujit në hapësirat e Objektit 813 në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Instalim i sistemeve elektroteknike dhe të ujit në hapësirat e Objektit 813 në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+