Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/112019 – Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

Thirrje publike numër 01/112019 – Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:

  • Thirrje publike numër 01/112019 – Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+