Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 02/122015 - Shërbime të telekomunikacionit

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon: Shërbime të telekomunikacionit

Detajet dhe informatat për shpalljen publike mund ti gjeni më poshtë.

Google+