Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Kontaktet

Për me tepër informata, mund të kontaktoni stafin përgjegjës për hulumtime.

Contacts

Albulena Halili
Asistent në zyrën për hulumtime
Tel: +389 44 356 130
Email: a.halili@seeu.edu.mk
Andrew Goodspeed
Provost, hulumtim
Tel: +389 44 356 284
Email: a.goodspeed@seeu.edu.mk
Google+