Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Kontaktet

Për me tepër informata, mund të kontaktoni stafin përgjegjës për hulumtime.

Contacts

Prof. dr. Blerim Reka
Pro-rektor per Hulumtim dhe Promovim
Tel: +389 44 356 153
Email: b.reka@seeu.edu.mk
Diturije Ismaili
Udhëheqëse e zyrës për hulumtime
Tel: +389 44 356 119
Email: d.ismaili@seeu.edu.mk
Albulena Halili
Asistent në zyrën për hulumtime
Tel: +389 44 356 130
Email: a.halili@seeu.edu.mk
Google+