Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Hulumtime në UEJL

Hulumtimi në UEJL Hulumtimi në UEJL
Organizimi i hulumtimeve në Universitetin e Evropës Juglundore.
Shpallje Shpallje
Informacione rreth shpalljeve.
Instituti Instituti "Max van der Stoel"
Max van den Stoel Institute is a scientific institute of humanitarian sciences with a special focus on inter-disciplinary fields of social sciences, preventive diplomacy, inter-cultural reconciliation, conflict resolution, conflict prevention, etc.
SEEU Review SEEU Review
SEEU Review është revistë shkencore me karakter ndërkombëtar, e cila botohet nga Universiteti i Evropës Juglindore.
Projekte Projekte hulumtuese
Informacione rreth Projekteve hulumtuese.
Projekte ndërkombëtare Projekte ndërkombëtare
Informacione në lidhje me Projektet ndërkombëtare.
Publikime Publikime
Informacione në lidhje me publikimet.
Kontaktet Kontaktet
Për me tepër informata, mund të kontaktoni stafin përgjegjës për hulumtime.
Google+