Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Hulumtime në UEJL

Hulumtimi në UEJL Hulumtimi në UEJL
Organizimi i hulumtimeve në Universitetin e Evropës Juglundore.
Shpallje Shpallje
Informacione rreth shpalljeve.
Instituti Instituti "Max van der Stoel"
Instituti shkencor Max van der Shtul është institut i shkencave humane me një fokus të veçantë në fushat interdisiplinare të shkencave shoqërore, diplomacisë preventive, zgjedhjes së konflikteve, pajtimit ndërkulturor, parandalimit të konflikteve, etj.
SEEU Review SEEU Review
SEEU Review është revistë shkencore me karakter ndërkombëtar, e cila botohet nga Universiteti i Evropës Juglindore.
Projekte Projekte hulumtuese
Informacione rreth Projekteve hulumtuese.
Konferencat Konferencat
Konferencë Ndërkombëtare Shkencore “Trashëgimia e Magna Carta-s për Ballkanin Perëndimor” 17 qershor 2015, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Projekte ndërkombëtare Projekte ndërkombëtare
Informacione në lidhje me Projektet ndërkombëtare.
Publikime Publikime
Informacione në lidhje me publikimet.
Kontaktet Kontaktet
Për me tepër informata, mund të kontaktoni stafin përgjegjës për hulumtime.
Google+