Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 28 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Emine Musa

  Kapitali themelor tek Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar në të drejtën komparative me theks të veçantë në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valmira Dauti

  Shqyrtimi i Trashëgimisë sipas Ligjit për Procedurë Jokontestimore të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sead Ejupi

  Implementimi i sistemeve të hapura për kontroll në rrjetë në .net platformë për integrim optimal në industrinë e shitjes së naftës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Artan Luma
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 28 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Adelina Halili

  Heqja e të drejtës prindore në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 29 qershor

  12:00
  Tezë doktorature
  Merita Banjica

  Diversiteti linguistik dhe edukimi plurilingual në Gostivar - Bilingualizmi te shqiptarët, Maqedonasit dhe Turqit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 29 qershor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Bjanka Tunteva

  Roli i liderit në formësimin e një organizate

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Brikend Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 2-29
 • 03 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Alina Abu-Zijad

  Pasojat juridike të hapjes së procedurës së falimentimit, me theks të posaçëm në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 05 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Emin Hasan

  E drejta e përfaqësimit, e drejta e shtimit dhe transmisioni trashëgimor në të Drejtën trashëgimore dhe praktika gjyqësore në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 10 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Emine Latifi

  Përballjae fuqive te medha kundrejt krizës siriane: Trajtimi i problemit humanitar

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 10 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arianit Bekteshi

  Ndikimi i nacionalizmit në lëvizjet sociale të Republikës së Maqedonisë 2001-2012

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 11 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Albulena Beadini

  Menaxhimi i ujësjellësit dhe furnizimi me ujë në Komunën e Tetovës - mendimi i qytetarëve mbi furnizimin me ujë

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Doc. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 11 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Muharem Rusiti

  Politika e jashtme e Zvicres

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 11 korrik

  11:00
  Tezë magjistrature
  Valdet Selimi

  Veprat penale kundër mjedisit jetësor dhe natyrës në territorin e Gjykatës Themelore të Kërçovës gjatë periudhës së viteve 2007-2013

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01.01
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Selvete Shabani

  Roli i partive politike në informimin dhe edukimin e votuesve në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 11 korrik

  12:00
  Tezë magjistrature
  Rashid Saliji

  Kultura digjitale dhe mediat e reja në vendet në zhvillim dhe vendet e zhvilluara

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Bujar Hoxha
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 12 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Lavdim Terziu

  Sfidat e Administrimit dhe menaxhimit ne arsimin parauniversitar ne Kosove 2000-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 korrik

  14:00
  Tezë magjistrature
  Naim Etemi

  Konfliktet ndërkombëtare” – studim rasti: Aspekti krahasues ndërmjet konfliktit në Irlandën e Veriut dhe Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 13 korrik

  12:00
  Tezë doktorature
  Besard Belegu

  Organizimi dhe funksionimi i gjykates kushtetuese te republikes se Kosoves

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 korrik

  10:00
  Tezë magjistrature
  Ibrahim Ceka

  “Diplomacia e Perandorisë Osmane dhe çështja shqiptare"

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+