Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 29 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Shpend Nuhiu

  Transparenca dhe llogaridhenia ne komunat e Republikes se Kosoves si kusht per qeverisje te mire

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Doc. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 04 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Jona Kaçori

  Dhuna në familje në Gjykatën e rrethit të Pogradecit në periudhën 2011-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 04 maj

  15:00
  Tezë doktorature
  Shpëtim Latifi

  Implementimi i modeleve të rrjetave të definuara në softuer për menaxhim të rrjetave të ndërmarrjeve dhe për rutim ndërmjet domeineve

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. dr. Arjan Durrësi
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 04 maj

  16:00
  Tezë magjistrature
  Abidin Trena

  Alternativat e dënimit me burgim me theks të veçantë në Gjykatën themelore të Strugës për periudhën 2010-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ideal Cutra

  Dënimi me gjobë në territorin e Gjykatës themelore- Dibër, për periudhën kohore 2005-2013

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Mergita Kryeziu Hiseni

  Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale në territorin e Republikës së Kosovës për vitet 2009-2014

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 10 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Lindim Dibra

  Menaxhimi i Liqenit te Ohrit dhe Drinit te Zi nga Komuna e Struges dhe Ohrit

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 maj

  14:00
  Tezë doktorature
  Fisnik Muça

  Sfidat nga anetaresimi ne Organizaten Boterore te Tregtise dhe trended: Shqyrtim krahasues ne Maqedoni, Shqiperi dhe Kosove

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Drita Mustafa

  Sistemi pensional ne RM -sfidat ne rugetimin drejt BE

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 16 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Arban Mehmedi

  Diplomacija Kulturore ne mes Kosoves dhe Serbise

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Blerim Reka
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 17 maj

  16:00
  Tezë magjistrature
  Arta Ajdini

  Kultura dhe Diplomacia: Rasti Skandinav

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Shkup
  Salla: Amfiteatri
 • 18 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Remzie Dardhishta

  Zgjedhjet dhe modelet zgjedhore ne Republiken e Kosoves

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 18 maj

  16:00
  Tezë doktorature
  Rrezearta Reka

  Kosova midis dy identitetesh: Etnik dhe kombetar

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Shkup
  Salla: Amfiteatri
 • 19 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Argent Alasani

  Bashkëpunimi i njësive të vetëqeverisjes lokale me organizatat dhe fondet ndërkombëtare në R. e Maqedonisës

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Esmihan Arsllani

  Papunësia rinore - rasti i Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Ali Pajaziti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 maj

  10:00
  Tezë magjistrature
  Mukrem Mehmedi

  Menaxhimi i Komunës dhe përgjegjësitë e kryetarit dhe këshillit komunal, me theks të veçantë në Mavrovë

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Fadil Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cikli
Vendi
Google+