Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Si të aplikoj?

UEJL ndjek politikë të hapur pranimesh. Pranimi i hapur do të thotë se universiteti zotohet të pranojë cilindo që është i kualifikuar për t’u regjistruar në programet akademike.

Programet studimore


Programe studimore
në gjuhën angleze

Kushtet e pranimit

/files/admission/adm2.jpg

Afatet


Kompletoni Aplikimin Online dhe dorëzoni dokumentet për aplikim (studime deridiplomikestudime masterstudime të doktoratësOn-line studime) në ndërtesën 802 në Kampusin e Universitetit, ose me postë në adresën e mëposhtme:

Universiteti i Evropës Juglindore,
Ilindenska nr.335
1200 Tetovë, Maqedoni

 

Ne ju asistojmë gjatë gjithë procesit të aplikimit, ju informojmë për rezultatet e aplikimit dhe ju udhëzojmë për fillimin e vitit akademik.
 

Zyra për Pranim është e hapur cdo ditë pune, nga 8:00 - 16:00.
E-mail: admissions@seeu.edu.mk 
Tel : +389 (0)44 356 188 or +389 (0)44 356 091.

 
Google+