Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Tenderë

 • Thirrje publike nr. 04/062015

  29 qershor 2015

  -Pajisje për fëmijët me pengesa në të pamurit

 • Thirrje publike nr. 03/062015

  26 qershor 2015

  Furnizim me materiale zyre (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/062015

  19 qershor 2015

  - Angazhim i agjensisë për promovimin e Projektit „Fëmijët me pengesa në të pamurit”

 • Thirrje publike nr. 03/042015

  30 prill 2015

  Furnizim me pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve (detajet janë dhënë në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/042015

  23 prill 2015

  . Sigurim i objekteve, paisjeve kompjuterike, paisjeve nga thyerja, paisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë dhe në Shkup (detajet lidhur me objektet dhe llojet e paisjeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/042015

  8 prill 2015

 • Thirrje publike nr. 01/032015

  19 mars 2015

  Furnizim me peleta të drurit (detajet janë dhënë në specifikacion).

 • Thirrje publike-Shërbime të kontabilitetit për vitin 2015

  10 shkurt 2015

 • Thirrje publike nr. 01/112014

  14 nëntor 2014

  Furnizim me materiale promovuese për shtyp (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/102014

  15 tetor 2014

  Furnizim me materiale teknike(detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/092014

  24 shtator 2014

  Furnizim me energji elektrike për kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë dhe Qendrën në Shkup (të dhënat lidhur me harxhimin e energjisë elektrike të nje viti më parë mund të merren në UEJL).

 • Thirrje publike nr. 01/092014

  10 shtator 2014

  Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës

 • Thirrje publike nr. 01/062014

  13 qershor 2014

  Furnizim me paisje të teknologjisë së informatikës

 • Thirrje publike

  28 maj 2014

  Dhënie me qera e hapsirave për restoran të studentëve dhe të punësuarve në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (detajet janë dhënë në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/052014

  23 maj 2014

  Furnizim me peleta të drurit (detajet janë dhënë në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/042014

  29 prill 2014

  Huazim i paisjeve për ceremoninë e diplomimit

 • Thirrje publike nr. 01/042014

  14 prill 2014

  Sigurim i objekteve, paisjeve kompjuterike, paisjeve nga thyerja, paisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë dhe në Shkup (detajet lidhur me objektet dhe llojet e paisjeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/032014

  17 mars 2014

  Furnizim dhe mirëmbajtje të aparateve kundër zjarrit (detajet lidhur me llojet e aparateve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/032014

  17 mars 2014

  Furnizim dhe mirëmbajtje të aparateve kundër zjarrit (detajet lidhur me llojet e aparateve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/032014

  6 mars 2014

  Furnizim me materiale higjienike (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

Go to page:
Google+