Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Fakultetet

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
Paraqet qendër të përsosmërisë në kuptimin modern të teknologjisë së informacionit në mësimdhënie dhe hulumtim.
Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
Ofron një gamë të gjerë të programeve studimore në lidhje me gjuhët, letërsinë, kulturat dhe komunikimit, duke siguruar ligjërata të specializuara në gjuhën shqipe, angleze dhe gjermane.
Fakulteti i Drejtësisë Fakulteti i Drejtësisë
Programet tona, në të gjitha ciklet e studimeve, ofrojnë një numër të konsiderueshëm të disiplinave juridike dhe kriminalistike.
Fakulteti i Administrimi Publik dhe Shkencave Politike Fakulteti i Administrimi Publik dhe Shkencave Politike
Fakulteti përgatit udhëheqës të ardhshëm kryesisht për institucionet qeveritare dhe për organizatat jo-qeveritare.
Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
Fakultetii Biznesit dhe Ekonomisë ofron një gamë të gjerë të programeve të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve.
Integrated Studies Integrated Studies
Today the employment market in the Republic of Macedonia shows a growing demand for highly-skilled staff, particularly those trained in close connection with practice.

Google+