Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Menaxhmenti i FD

 

Prof. Dr Denis Farington
Ushtrues detyre
Dekan

Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 146
Ndërtesa 303, nr 10
emaili: d.farrington@seeu.edu.mk


 


Pro-dekan
Mr.sc Albana Metaj-Stojanova
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 145
Ndërtesa 303, nr 08
еmaili:a.metaj@seeu.edu.mk


Asistenti administrativ
Valbona Bejta
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 133
Ndërtesa 303, nr 09
Emaili: v.bejta@seeu.edu.mk


Këshilltari studentor 
Mr Arta Selmani
Tel. në zyrë:  (+389) 44 356 143
Ndërtesa 303, nr 06
еmail arta.selmani@seeu.edu.mk

Google+