Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Контакти

            За повеќе информации можете да контактирате со одговорните за истражување

Contacts

проф. д-р Блерим Река
Про-ректор за Истражувања и Промоција
Tel: +389 44 356 153
Email: b.reka@seeu.edu.mk
Дитурије Исмаили
Раководител на Канцеларијата за истражување
Tel: +389 44 356 119
Email: d.ismaili@seeu.edu.mk
Албулена Халили
Асистент во Канцеларијата за истражување
Tel: +389 44 356 130
Email: a.halili@seeu.edu.mk
Google+