Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Stafi akademik sipas fakulteteve

Biznesi dhe Ekonomia

Stafi me kohë të plotë

Abdylmenaf Bexheti
Profesor ordinar
Mirolub Shukarov
Profesor ordinar
Nasir Selimi
Profesor ordinar
Nexhbi Veseli
Profesor ordinar
Izet Zeqiri
Profesor inordinar
Rufi Osmani
Profesor inordinar

Stafi me kohë të pjesshme

Faton Berisha
Profesor ordinar

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

Stafi me kohë të plotë

Betim Çiço
Profesor ordinar
Zamir Dika
Profesor ordinar
Bekim Fetaji
Profesor inordinar
Vladimir Radevski
Profesor inordinar
Artan Luma
Docent

Stafi me kohë të pjesshme

Abdullah Zejnullahu
Profesor ordinar
Aksenti Grnarov
Profesor ordinar
Murtezan Ismaili
Profesor ordinar
Pece Mitrevski
Profesor ordinar
Arbana Kadriu
Profesor inordinar
Ilir Spahiu
Profesor inordinar

Instituti i mjedisit jetësor dhe shëndetit - IMJSH

Stafi me kohë të plotë

Stafi me kohë të pjesshme

Insituti Max van der Stoel

Stafi me kohë të plotë

Stafi me kohë të pjesshme

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

Stafi me kohë të plotë

Gëzim Xhaferri
Profesor ordinar
Hamit Xhaferi
Profesor ordinar
Mustafa Ibrahimi
Profesor ordinar
Zeqir Kadriu
Profesor ordinar
Andrew Goodspeed
Profesor inordinar
Arafat Shabani
Profesor inordinar
Benjamin Keatinge
Profesor inordinar
Brikena Xhaferi
Profesor inordinar
Ferit Rustemi
Profesor inordinar
Vebi Bexheti
Profesor inordinar
Veton Latifi
Profesor inordinar
Agim Poshka
Docent
Maja Muhic
Docent
Vlera Ejupi
Docent
Estela Eaton
Asistent
Jehona Rushidi
Asistent
Luljeta Adili
Asistent
Jehona Mustafa
Lektor i parë
Meral Shehabi
Lektor i parë
Emrije Agai
Asistent i ri

Stafi me kohë të pjesshme

Ismail Mehmeti
Profesor ordinar

Drejtësia

Stafi me kohë të plotë

Asllan Bilalli
Profesor ordinar
Ismail Zejneli
Profesor inordinar

Stafi me kohë të pjesshme

Abdulla Aliu
Profesor ordinar
Ragip Halili
Profesor ordinar
Simeon Gelevski
Profesor ordinar
Vllado Kambovski
Profesor ordinar
Alba Dumi
Profesor inordinar
Bistra Netkova
Profesor inordinar
Dennis Farrington
Profesor inordinar
Elena Basheska
Asistent

Administrata Publike dhe Shkencat Politike

Stafi me kohë të plotë

Elena Andreevska
Profesor ordinar
Etem Aziri
Profesor ordinar
Hasan Jashari
Profesor ordinar
Abdulla Azizi
Profesor inordinar
Ali Pajaziti
Profesor inordinar
Blerim Reka
Profesor inordinar
Fadil Zendeli
Profesor inordinar
Jonuz Abdullai
Profesor inordinar
Zemri Elezi
Profesor inordinar
Veli Kreci
Docent
Besa Kadriu
Asistent
Elmi Aziri
Asistent

Stafi me kohë të pjesshme

Ylber Sela
Profesor inordinar
Google+