Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време

Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Изет Зеќири
Вонреден професор
Rufi Osmani
Вонреден професор
Агрон Чауши
Асистент
Фитим Деари
Асистент

Кадар со скратено работно време

Faton Berisha
Редовен професор
Sedat Mahmudi
Доцент

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време

Аксенти Грнаров
Редовен професор
Бетим Чичо
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Беким Фетаји
Вонреден професор
Владимир Радевски
Вонреден професор
Висар Шеху
Доцент
Арбен Хајра
Асистент
Шптим Латифи
Асистент

Кадар со скратено работно време

Агни Дика
Редовен професор
Пеце Митревски
Редовен професор
Arbana Kadriu
Вонреден професор
Арианит Курти
Вонреден професор
Azir Jusufi
Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Исмаил Мехмети
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Агим Пошка
Доцент
Арта Тоци
Доцент
Bujar Hoxha
Доцент
Луљета Адили
Асистент
Мирјета Луши
Асистент
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Емрије Агаи
Помлад асистент

Кадар со скратено работно време

Мишел Бурс
Редовен професор
Hana Rusi
Доцент
Saso Ordanoski
Лектор

Правен

Кадар со цело работно време

Asllan Bilalli
Редовен професор
Аднан Јашари
Вонреден професор
Бистра Неткова
Вонреден професор
Исмаил Зеjнели
Вонреден професор

Кадар со скратено работно време

Alba Dumi
Вонреден професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Agim Ramadani
Доцент

Јавна администрација и политички науки

Кадар со цело работно време

Етем Азири
Редовен професор
Абдула Азизи
Вонреден професор
Али Пајазити
Вонреден професор
Блерим Река
Вонреден професор
Фадил Зендели
Вонреден професор
Јонуз Абдулаи
Вонреден професор
Agni Aliu
Доцент
Вели Креци
Доцент
Беса Кадриу
Асистент
Севил Реџепи
Асистент

Кадар со скратено работно време

Ylber Sela
Вонреден професор
Arta Ibrahimi
Доцент
Google+