Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време

Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Изет Зеќири
Редовен професор
Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Бесник Фетаи
Вонреден професор
Брикенд Азири
Вонреден професор
Мурат Садику
Вонреден професор
Rufi Osmani
Вонреден професор
Садудин Ибраими
Вонреден професор
Stefan Qirici
Вонреден професор
Вељанд Рамадани
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник
Remzije Rakipi
Соработник
Теута Весели
Соработник
Агрон Чауши
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Faton Berisha
Редовен професор
Sulo Haderi
Редовен професор
Sedat Mahmudi
Доцент

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време

Агни Дика
Редовен професор
Владимир Радевски
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Арианит Курти
Вонреден професор
Артан Лума
Вонреден професор
Беким Фетаји
Вонреден професор
Бесник Сељими
Вонреден професор
Халил Снопче
Вонреден професор
Лејла Абази-Беџети
Вонреден професор
Мајлинда Фетаји
Вонреден професор
Ментор Хамити
Вонреден професор
Висар Шеху
Доцент
Беким Чилку
Соработник
Арбен Хајра
Асистент докторант
Фидан Лимани
Асистент докторант
Шптим Латифи
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Абдулах Зејнулаху
Редовен професор
Аксенти Грнаров
Редовен професор
Бетим Чичо
Редовен професор
Илир Спахиу
Редовен професор
Пеце Митревски
Редовен професор
Azir Jusufi
Доцент
Arbana Kadriu
Насловен Вонр. Проф.
Mile Srbinovsli
Насловен Вонр. Проф.
Ндерим Зеќири
Насловен Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Ветон Љатифи
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Емрије Агаи
Асистент докторант
Луљета Адили
Насловен Доцент

Кадар со скратено работно време

Хамит Џафери
Редовен професор
Исмаил Мехмети
Редовен професор
Kadri Metaj
Редовен професор
Vebi Bexheti
Редовен професор
Elena Cickovski
Доцент
Агрон Куртиши
Насловен Доцент
Hamsi Behluli
Насловен Доцент
Emin Azemi
Практикант–Соработник
Хенри Диксон
Практикант–Соработник
Sali Jusufi
Практикант–Соработник
Saso Ordanoski
Практикант–Соработник

Правен

Кадар со цело работно време

Блерим Река
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Редовен професор
Аднан Јашари
Вонреден професор
Беса Арифи
Вонреден професор
Јетон Шасивари
Вонреден професор
Blerta Arifi
Асистент докторант
Ведије Раткоцери
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Абдула Алиу
Редовен професор
Asllan Bilalli
Редовен професор
Beqir Sadikaj
Редовен професор
Danka Mitrovska
Редовен професор
Симеон Гелевски
Редовен професор
Владо Камбовски
Редовен професор
Alba Dumi
Вонреден професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Елена Башеска
Соработник
Бистра Неткова
Насловен Вонр. Проф.
Agim Ramadani
Насловен Доцент
Branko Sekuloski
Насловен Доцент

Јавна администрација и политички науки

Кадар со цело работно време

Али Пајазити
Редовен професор
Елена Андреевска
Редовен професор
Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Абдула Азизи
Вонреден професор
Фадил Зендели
Вонреден професор
Вели Креци
Вонреден професор
Земри Елези
Вонреден професор
Беса Кадриу
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Agni Aliu
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Arta Ibrahimi
Доцент
Севил Реџепи
Соработник
Агим Шаќири
Насловен Вонр. Проф.
Google+