Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време

Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Бесник Фетаи
Вонреден професор
Изет Зеќири
Вонреден професор
Rufi Osmani
Вонреден професор
Садудин Ибраими
Вонреден професор
Расим Зуфери
Соработник
Remzije Rakipi
Соработник
Теута Весели
Соработник
Агрон Чауши
Асистент докторант
Фитим Деари
Асистент докторант
Христина Ципушева
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Stefan Qirici
Вонреден професор

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време

Замир Дика
Редовен професор
Беким Фетаји
Вонреден професор
Лејла Абази-Беџети
Вонреден професор
Владимир Радевски
Вонреден професор
Артан Лума
Доцент
Шптим Латифи
Соработник
Фидан Лимани
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време

Абдулах Зејнулаху
Редовен професор
Аксенти Грнаров
Редовен професор
Бетим Чичо
Редовен професор
Arbana Kadriu
Вонреден професор
Илир Спахиу
Вонреден професор
Azir Jusufi
Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Арта Тоци
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Емрије Агаи
Соработник
Естела Итон
Соработник
Јехона Рушиди
Соработник
Луљета Адили
Соработник
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор

Кадар со скратено работно време

Исмаил Мехмети
Редовен професор
Kadri Metaj
Редовен професор
Vebi Bexheti
Редовен професор

Правен

Кадар со цело работно време

Исмаил Зеjнели
Вонреден професор
Јетон Шасивари
Вонреден професор
Блертон Синани
Соработник
Сами Мехмети
Соработник

Кадар со скратено работно време

Beqir Sadikaj
Редовен професор
Danka Mitrovska
Редовен професор
Рагип Халили
Редовен професор
Rexhep Gashi
Редовен професор
Симеон Гелевски
Редовен професор
Владо Камбовски
Редовен професор
Alba Dumi
Вонреден професор
Бистра Неткова
Вонреден професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Agim Ramadani
Доцент

Јавна администрација и политички науки

Кадар со цело работно време

Али Пајазити
Редовен професор
Блерим Река
Редовен професор
Елена Андреевска
Редовен професор
Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Абдула Азизи
Вонреден професор
Фадил Зендели
Вонреден професор
Земри Елези
Вонреден професор
Вели Креци
Доцент
Беса Кадриу
Соработник
Елми Азири
Соработник

Кадар со скратено работно време

Agni Aliu
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Игор Јованоски
Соработник
Google+