Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар по факултети

Бизнис и економија

Кадар со цело работно време

Абдулменаф Беџети
Редовен професор
Мирољуб Шукаров
Редовен професор
Nasir Selimi
Редовен професор
Неџби Весели
Редовен професор
Изет Зеќири
Вонреден професор
Rufi Osmani
Вонреден професор
Мирјана Сејдини
Соработник
Расим Зуфери
Соработник
Remzije Rakipi
Соработник
Теута Весели
Соработник

Кадар со скратено работно време

Faton Berisha
Редовен професор
Sedat Mahmudi
Доцент

Современи науки и технологии

Кадар со цело работно време

Бетим Чичо
Редовен професор
Замир Дика
Редовен професор
Беким Фетаји
Вонреден професор
Владимир Радевски
Вонреден професор
Артан Лума
Доцент
Mexhid Ferati
Доцент
Висар Шеху
Доцент
Шптим Латифи
Соработник

Кадар со скратено работно време

Абдулах Зејнулаху
Редовен професор
Аксенти Грнаров
Редовен професор
Муртезан Исмаили
Редовен професор
Пеце Митревски
Редовен професор
Arbana Kadriu
Вонреден професор
Илир Спахиу
Вонреден професор
Azir Jusufi
Доцент

Институт за животна средина и здравје

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Институт Max van der Stoel

Кадар со цело работно време

Кадар со скратено работно време

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Vebi Bexheti
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Агим Пошка
Доцент
Маја Мухиќ
Доцент
Естела Итон
Соработник
Јехона Рушиди
Соработник
Луљета Адили
Соработник
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Емрије Агаи
Помлад асистент

Кадар со скратено работно време

Исмаил Мехмети
Редовен професор
Saso Ordanoski
Лектор

Правен

Кадар со цело работно време

Asllan Bilalli
Редовен професор
Исмаил Зеjнели
Вонреден професор
Јетон Шасивари
Вонреден професор
Блертон Синани
Соработник

Кадар со скратено работно време

Alba Dumi
Вонреден професор
Бистра Неткова
Вонреден професор
Dennis Farrington
Вонреден професор
Agim Ramadani
Доцент

Јавна администрација и политички науки

Кадар со цело работно време

Али Пајазити
Редовен професор
Елена Андреевска
Редовен професор
Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Абдула Азизи
Вонреден професор
Блерим Река
Вонреден професор
Фадил Зендели
Вонреден професор
Јонуз Абдулаи
Вонреден професор
Земри Елези
Вонреден професор
Agni Aliu
Доцент
Вели Креци
Доцент
Елми Азири
Соработник

Кадар со скратено работно време

Ylber Sela
Вонреден професор
Arta Ibrahimi
Доцент
Игор Јованоски
Соработник
Севил Реџепи
Соработник
Google+