Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Stafi administrativ

Qendra e gjuheve

Stafi me kohë të plotë


Aleksandar Takovski
Lektor i parë
Aleksandra P.Taneska
Lektor i parë
Basri Saliu
Lektor i parë
Besa Bytyqi
Lektor i parë
Hajrulla Hajrullai
Lektor i parë
Iranda Bajrami
Lektor i parë
Jeta Rushidi
Lektor i parë
Keti Miteva-Markoviq
Lektor i parë
Kujtim Ramadani
Lektor i parë
Lumturie Bajrami
Lektor i parë
Merita Ismaili
Lektor i parë
Neda Radosavleviq
Lektor i parë
Rashit Emini
Lektor i parë
Rufat Osmani
Lektor i parë
Vjosa Vela
Lektor i parë
Blagojka Zdravkovska-Adamova
Docent i titulluar
Elena Spirovska
Docent i titulluar
Veronika Kareva
Docent i titulluar

Stafi me kohë të pjesshme


Google+