South East European University
bringing knowledge to life!

Scholarships call from Ministry of Education and Science

Scholarships

Aplikoni në konkursin për Bursa që ka shpallur Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin e studimeve 2021/2022.

Afati i aplikimit prej 01.10.2021 deri me 15.10.2021

Më shumë informacione mund të gjeni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=4146


Аплицирајте за конкурсот за стипендии објавен од Министерството за Образование и Наука

Министерство за Образование и Наука објави Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година.

Рок на пријавување од 01.10.2021 до 15.10.2021 година

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк:

https://mon.gov.mk/content/?id=4146

Google+